Friday, July 29, 2016

Hôm nay, bế mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV

Sáng nay (29/7), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ trình bày Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN 6 tháng cuối năm 2016.

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV diễn ra trong 9 ngày từ 20- 29/7

Tiếp theo, Thủ tướng Chính phủ  trình bày Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT –XH và NSNN 6 tháng đầu năm 2016, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển KT – XH và NSNN 6 tháng cuối năm 2016.Theo chương trình làm việc, vào đầu buổi sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014 bằng hệ thống biểu quyết điện tử.
Sau khi Thủ tướng trình bày, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về nội dung này và  biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Đây cũng là hoạt động cuối cùng trong kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV.

Dự kiến trong ngày hôm nay, Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV.
N. Huyền

0 comments:

Post a Comment