Friday, July 29, 2016

Hội đồng Quốc phòng và An ninh khóa mới gồm 6 thành viên

Sáng nay (28/7), Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh bằng hình thức bỏ phiếu kín.


Quốc hội phê chuẩn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Sau khi các đại biểu Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh đã được Quốc hội phê chuẩn gồm: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh); các ủy viên gồm: ông Tô Lâm, ông Ngô Xuân Lịch, ông Phạm Bình Minh và bà Nguyễn Thị Kim Ngân.
Theo đó, có 488/494 đại biểu có mặt tại phiên họp sáng nay, số phiếu phát ra 488, số phiếu thu về 488.
Kết quả phê chuẩn như sau:
Phó chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh Nguyễn Xuân Phúc có số phiếu hợp lệ 488, số phiếu đồng ý 488 (chiếm 98,79% tổng số đại biểu Quốc hội).
Các ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh gồm:
Ông Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công an (số phiếu hợp lệ 488, số phiếu đồng ý 487 (chiếm 98,58%).
Ông Ngô Xuân Lịch- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (số phiếu hợp lệ 488, số phiếu đồng ý 487 (98,58%).
Ông Phạm Bình Minh- Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (số phiếu hợp lệ 488, số phiếu  đồng ý 487 (98,58%).
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Chủ tịch Quốc hội (số phiếu hợp lệ 488, số phiếu đồng ý 488 (98,79%).
Như vậy, tính cả Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh Trần Đại Quang,  Hội đồng Quốc phòng và An ninh gồm có 6 thành viên.
N. Huyền

0 comments:

Post a Comment