Tuesday, July 26, 2016

Bà Đặng Ngọc Thịnh tái đắc cử Phó Chủ tịch nước

Với 478 số phiếu tán thành (chiếm 96,76%), bà Đặng Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2011-2016 đã tái đắc cử chức Phó chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016- 2021.
Kết quả bỏ phiếu bầu cử như sau: có mặt 488/494 đại biểu có mặt, số phiếu phát ra 488; số phiếu thu về là 488, số phiếu hợp lệ 487, không hợp lệ là 1; số phiếu đồng ý là 478 (chiếm 96,76%), không đồng ý 9 phiếu (chiếm 1,82%).


Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh

Trong quá trình tham gia cách mạng và công tác tại địa phương, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh từng trải qua các chức vụ: Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành (Quận 1, TPHCM); Viện trưởng Viện KSND Quận 1 (TPHCM), Phó Chủ tịch UBND Quận 1; Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ TPHCM; Chủ tịch Hội Phụ nữ TPHCM. Sau đó, bà được điều động giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân số và Trẻ em tại Hà Nội.
Phó Chủ tịch nước Đặng Ngọc Thịnh sinh ngày 25/12/1959. Quê tại xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; Đại biểu Quốc hội khoá: XI, XIII.
Tháng 4 năm 2006, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X (nhiệm kỳ 2006-2010), bà Đặng Thị Ngọc Thịnh được bầu làm ủy viên dự khuyết BCH Trung ương khóa X.
Từ tháng 10/2007, bà giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
Đến tháng 5/2009, theo quyết định điều động luân chuyển cán bộ của Bộ Chính trị, bà về giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, phụ trách công tác cơ sở Đảng.
Tháng 10/2010, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ IX (nhiệm kỳ 2010-2015), bà được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa IX.
Tháng 3/2015, theo Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
Tháng 1/2016, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2016-2020), bà được bầu vào BCH Trung ương khóa XII.
Ngô Huyền

0 comments:

Post a Comment