Sunday, August 7, 2016

ĐH Kinh tế Quốc dân: Đề nghị sớm công bố xếp hạng chất lượng các trường ĐH

“Đề nghị Bộ sớm hoàn thành và công bố rộng rãi xếp hạng chất lượng các trường để người học có thể lựa chọn đúng đắn và xã hội cũng đồng thuận với mức thu học phí của các trường cùng thực hiện cơ chế tự chủ”, GS. Trần Thọ Đạt cho hay.
Trong Hội nghị Tổng kết năm học 2015 – 2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 GS. Trần Thọ Đạt – Hiệu trưởng ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết: “ĐH Kinh tế Quốc dân là 1 trong 14 trường được phê duyệt đề án đổi mới cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm từ đầu năm 2015. Trong quá trình thực hiện cơ chế tự chủ, Nhà trường đã có những bước phát triển lớn.
Về đào tạo Nhà trường đã chủ động trong việc mở ngành, đáp ứng nhu cầu của thị trường cũng như xây dựng giáo trình mang tính chất quốc tế, nâng cao trách nhiệm của người dạy.
Để đảm bảo chất lượng, nhà trường đã thành lập mạng lưới cựu sinh viên, đánh giá chuẩn đầu ra. Về học phí: Khi xu thế của các trường tự chủ nằm trong cơ chế tăng học phí. Tuy nhiên, với những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vẫn đảm bảo cho các em có cơ hội học tập tại trường.
Qua quá trình đổi mới cơ chế và tự chịu trách nhiệm, GS Trần Thọ Đạt cũng có một số kiến nghị:
Với Chính phủ: Cần có cơ chế chính sách trong giảm lãi suất với các trường tự chủ khi họ vay vốn mua sắm trang thiết bị. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng nên hỗ trợ các trường tiếp cận các nguồn vốn ODA trong  đầu tư và phát triển.
Theo nghị quyết 77 mà Chính phủ ban hành năm 2014 thì thời hạn thực hiện cơ chế tự chủ thí điểm đến năm 2017. Vì thế, GS. Đạt cũng kiến nghị với Chính phủ hoặc là kéo dài cơ chế tự chủ thí điểm hoặc là giao tự chủ cao hơn hoặc không còn thí điểm tự chủ mà các trường chính thức tự chủ.
Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT cũng sớm có văn bản hướng dẫn cho các trường tự chủ, mức độ tự chủ được giao trên cơ sở năng lực của từng trường, tự chủ không chỉ ở tài chính mà còn học thuật, tự chủ bộ máy quản lý...
Ngoài ra, đề nghị Bộ sớm hoàn thành và công bố rộng rãi xếp hạng chất lượng các trường để người học có thể lựa chọn đúng đắn và xã hội cũng đồng thuận với mức thu học phí của các trường cùng thực hiện cơ chế tự chủ.
Hoàng Thanh

0 comments:

Post a Comment